Vydali sme knižku!

Je nám veľkým potešením predstaviť vám najnovší prírastok Akadémie cestovného ruchu – publikáciu Spokojný zákazník v cestovnom ruchu. Kolektív autorov v nej prostredníctvom zážitkov jednej rodiny prevedie čitateľa rôznorodými situáciami, s ktorými sa môže stretnúť každý účastník cestovného ruchu. Kniha je spracovaná populárno-náučným štýlom tak, aby oslovila nielen profesionálov pôsobiacich v cestovnom ruchu, ale aj širokú verejnosť a nastavila tak zrkadlo pracovníkom a ich zákazníkom.

Túto publikáciu získa každý účastník našich školení BEZPLATNE. Nezabudnite preto sledovať našu stránku, aby vám žiadny termín školenia neušiel! Ak máte záujem o organizáciu uzavretého školenia pre vašich zamestnancov, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na vás!

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.