ERUDIO, s.r.o. je poradenská firma so sídlom v Prievidzi, ktorá už od roku 2003 poskytuje konzultačné a  vzdelávacie služby s dôrazom na projektové riadenie. Medzi našich klientov patria štátne inštitúcie, samospráva, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie i medzinárodné organizácie (Európska komisia, OSN a iné).

Jednou z tematických oblastí, ktorej sa dlhodobo venujeme, je cestovný ruch. Sme presvedčení, že Slovensko má potenciál stať sa obľúbenou cestovateľskou destináciu, ktorá dokáže konkurovať svojim turisticky vyspelým susedom nielen prírodnými a kultúrnymi krásami, ale aj kvalitou poskytovaných služieb.

V snahe prispieť k tejto ambicióznej vízii sme vybudovali Akadémiu cestovného ruchu, ktorá pracovníkom v sektore cestovného ruchu ponúka možnosť absolvovať kvalitné odborné školenia. Veríme, že Vás témy našich školení zaujali a využijete možnosť ich bezplatne absolvovať.

Tešíme sa na Vás!

 

Ing. Ján Helbich

Konateľ ERUDIO, s.r.o.

www.erudio.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.