Ing. Zuzana Tökölyová, Hotel SOREA Trigan, Štrbské Pleso, riaditeľka hotela:
„Chcela by som sa poďakovať za pozitívny a profesionálny prístup na školení motivácie a riadenia pracovníkov v cestovnom ruchu, ktoré sa uskutočnilo 16.01.2020 v našom hoteli. V dnešnej náročnej dobe, pre nás hotelierov, ktorí svoju prácu zbožňujeme a kedy máme nedostatok kolegov s motiváciou v srdci, nám toto školenie poukázalo na možnú cestu ako ich získať aj ako motivovať tých, ktorí s nami spolupracujú aj teraz. Materiál (publikácia zameraná na spokojného klienta), bola skvelou a niekedy aj úsmevnou pomôckou, ako pochopiť vnímanie hosťa, mnoho nových informácií a v neposlednom rade prax a popis skúseností z reálneho prostredia. Oceňujem spôsob, akým školenie viedol samotný školiteľ. Ďakujeme."
 
 
Stanislava Ganovská, Hotel SOREA Titris, Tatranská Lomnica, riaditeľka hotela:
"Veľkým pozitívom bola komorná atmosféra školenia s menším množstvom účastníkov. Vytvorilo nám to prostredie, v ktorom sme sa mohli lepšie vzdelávať, prijímať informácie, zdieľať názory a diskutovať. P. Jovankovič bol otvorený našim otázkam a zdatný nielen teoreticky ale chápal tiež zložitosti praxe. Ešte raz veľká vďaka za možnosť zúčastniť sa."
 
 
Ing. Štefan Pristaš, Wellness Hotel Borovica, Štrbské Pleso:
"Školenie „Profesionálna komunikácia s klientom v cestovnom ruchu“ mi umožnilo prepojiť pohľad hosťa (keďže som toho pracovne nacestoval veľa) a pohľad recepčného, ktorý má zodpovedne vykonávať svoju prácu, byť naklonený vyhovieť požiadavkám hosťov a rozdávať úsmev. Naša práca nie je ľahká, ale aj školenia tohto typu prispievajú k odovzdávaniu skúseností a zvýšeniu profesionality. Zvlášť to platí v prípadoch, keď lektor je fundovaný odborník. Školenie bolo veľmi prínosné." 
 
 
Bc. Ivona Vejová, Hotel SOREA Ďumbier, Liptovský Ján, riaditeľka hotela:
"V prvom rade by som chcela poďakovať za zorganizovanie školenia "Profesionálna komunikácia s klientom v cestovnom ruchu", ktoré sa uskutočnilo dňa 13.11.2019 a 14.11.2019 v našom hoteli. Školenie bolo profesionálne pripravené, vyzdvihujem najmä prístup a dobre pripravenú prezentáciu lektorov p. Ing. Kovačičovej a p. Ing. Schaumanna."
 
 
Ing. Renáta Gondová, Vila Grand Nová Lesná, recepčná:
"Ďakujem za možnosť zúčastniť sa školenia Profesionálna komunikácia so zákazníkom v cestovnom ruchu. Chcela by som vyzdvihnúť priateľský a príjemný prístup pani lektorky a profesionálnu prípravu, prezentovanie a priebeh školenia. Školenie bolo poučné, účastníci zapájaní interaktívnou formou, čím si lepšie zapamätajú a osvoja vhodné postupy komunikácie so zákazníkmi. Veľmi sa páčili prezentované praktické príklady a skúsenosti z reálneho života v cestovnom ruchu. Školenie bolo obohacujúce a vrelo odporúčam."
 
 
Marianna Bartkovská, Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka:
"Odporúčam každej z nás sa zúčastňovať na takomto super školení. Za všetko ďakujem."
 
 
Mgr. Dana Štulrajterová, TIK Vysoké Tatry:
"Ďakujem za školenie s veľmi príjemnou profesionálnou pani lektorkou, ktorá nám pútavou a zábavnou formou priblížila správnu komunikáciu s klientom, riešenie konfliktných situácií zaujímavým spôsobom s množstvom názorných ukážok, do ktorých sme sa museli aktívne zapájať, čím bolo školenie zaujímavejšie a nebola to len nudná teória. Tiež nám ukázala, ako správne reagovať na pozitívne či negatívne recenzie od klientov online s názornými ukážkami. Ďakujeme aj za študijný materiál, ktorý sme si odniesli a keďže v infocentrách máme stále nových kolegov brigádnikov na sezónnu výpomoc, študijný materiál pomôže aj k ich zdokonaleniu sa v našej práci."
 
 
Vladimír Stašák, Retro Hotel Morava, Tatranská Lomnica, prevádzkový manažér:
"Vzhľadom k mojej dlhoročnej praxi a skúsenostiam v gastronómii som nemal od školenia veľké očakávania, ale školenie predčilo moje očakávanie. Výsledkom som bol milo prekvapený. Bolo konštruktívne, inovatívne a hlavne doplnené o konkrétne poznatky a príklady z praxe, ktorých nikdy nie je dosť a ktoré sme si s lektorom aj medzi účastníkmi, navzájom vymieňali. Nebolo nudné, čas rýchle ubiehal, až sme sa museli ku konci školenia už aj brzdiť, aby sme stihli všetko prebrať.  Ďakujem za možnosť účasti na školení za seba aj za moje kolegyne, s ktorými som sa školenia zúčastnil."
 
 
Mgr. Zuzana Brišáková, Múzeum v Kežmarku, lektorka:
"Veľmi pekne ďakujem za možnosť zúčastniť sa na tomto školení, ktoré mi zaujímavým spôsobom sprostredkovalo nové aj známe vedomosti o tom, ako lepšie pracovať v komunikácii s klientmi. Školenie obsahovalo aj vizuálne ukážky rôznych tém nielen v oblasti komunikácie, čo bolo veľmi príjemným spestrením školenia. Školenie bolo tiež konkrétne, zrozumiteľné a jasné. Taktiež, poznatky som mohla sprostredkovať ďalej kolegom, ktorí sa nezúčastnili. Rovnako pozitívne hodnotím aj atmosféru na školení, ktorá bola veľmi príjemná a priateľská a tiež aj materiál, ktorý sme si mohli odniesť. Odniesla som si cenné rady, reálne príklady zo života v rámci verbálnej aj neverbálnej komunikácie či jednania s klientmi aj odporúčania. Verím, že aj toto školenie prispeje k rozvoju nášho múzea a prinesie mnoho spokojných návštevníkov."
 
 
Barbora Rothová, Residence Lesná, Stará Lesná, recepčná:
"Ja osobne som sa utvrdila v tom, že dokážem na situácie, podľa prednášky, ktorú som absolvovala, reagovať väčšinou správne. V čom mi to ale pomohlo, je forma, ktorou môžem posunúť tieto poznatky a informácie ďalej svojim kolegom a veľmi pozitívne hodnotím aj materiál, ktorý sme dostali počas školenia."
 
 
Miroslava Gáborová, Hotel Park, Piešťany, Director of Sales & Marketing:
"V mene celého tímu managerov nášho hotela ďakujeme za možnosť absolvovania školenia "Vedenie a motivácia pracovníkov". Vysoko oceňujeme osobitý prístup lektora pána Jovankoviča. Navodil nám počas celého dňa veľmi príjemnú atmosféru a cítili sme sa skôr ako na priateľskej konzultácii, než ako na školení. Jeho poznatky nám v mnohom pomohli a pozitívum celého dňa bolo, že všetci kolegovia odchádzali s úsmevom."
 
 
Mgr. Katarína Jurkovičová, Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, propagačná manažérka a manažérka výstav:
"Školenie online marketing bolo veľmi profesionálne pripravené, vyzdvihujem najmä prístup lektora. Pozitívne hodnotím aj komornú atmosféru a menší počet účastníkov školenia, vďaka čomu bol väčší priestor na diskusiu a prípadové štúdie."
 
 
Bc. Nadežda Kubányová, Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši:
"Ďakujem lektorovi za jeho cenné skúsenosti a množstvo príkladov z praxe. Napriek dĺžke školenia to bolo pútavé rozprávanie a verím, že pre účastníkov aj prínosné."
 
 
Bc. Jana Veselovská, Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš, metodik pre folklór a voľnočasové aktivity:
"Ďakujem veľmi pekne za možnosť zúčastniť sa na školení. Školenie hodnotím na vysokej úrovni. Atmosféra bola veľmi príjemná aj napriek veľkému množstvu informácii."
 
 
Mgr. Tomáš Adamčík, PhD., Kysucké múzeum v Čadci, projektový manažér, historik:
"Školenie online marketing bolo veľmi prospešné a užitočné vďaka efektívnemu využitiu teoretických poznatkov na praktických príkladoch vychádzajúcich z reálnych pracovných potrieb a situácií „ušitých“ na oblasť kultúry. Poskytnutý teoreticko-metodický manuál je hodnotnou pomôckou aj do budúcnosti. Osobne sa mi rozšírili obzory najmä pri propagácii prostredníctvom sociálnych sietí a podnetné rady a triky ohľadom webovej stránky určite v rámci našej kultúrnej inštitúcie určite zúročíme."
 
 
Ing. Marta Rusnáková, Liptovské múzeum v Ružomberku, projektový manažér:
"Školenie hodnotím veľmi pozitívne, otvorili sa mi nové obzory propagácie a vďaka získaným skúsenostiam môžeme zvýšiť návštevnosť v našich expozíciách."
 
 
Mgr. Zuzana Ivanova, Oravské múzeum P.O. Hviezdoslava, Dolný Kubín, oddelenie marketingu:
"Školenie hodnotím veľmi pozitívne. Nadobudnuté informácie určite využijem v rámci mojich kompetencií v práci a budem vedieť oveľa efektívnejšie propagovať jednotlivé podujatia a eventy, ktoré sú organizované v rámci našej organizácie. Dúfam, že vďaka nadobudnutým vedomostiam sa nám podarí efektívnejšie propagovať naše múzeum a získať tak väčšie množstvo zákazníkov."
 
 
PhDr. Magdaléna Lacková, Považské múzeum v Žiline, oddelenie práce s verejnosťou:
"Veľmi dobré školenie zamerané na prax s množstvom ukážok a príkladov, dobré rady a odporúčania."
 
 
Mgr. Petra Kubiková, Považské múzeum v Žiline, kultúrna manažérka:
"Ďakujem veľmi pekne za školenie. Bolo plné dobrých rád. Veľa si z neho odnášam."
 
 
Ing. Soňa Buckulčíková, Turčianske kultúrne stredisko v Martine, riaditeľka:
"Ďakujem pekne za veľmi užitočné a inšpiratívne stretnutie, kde nám boli sprostredkované cenné informácie a rady. Veľmi oceňujem prístup lektora, ktorý dokázal navodiť atmosféru otvorenosti a s tým spojenú diskusiu, pri ktorej každý účastník mal možnosť vlastnej či už verbálnej, ale aj neverbálnej konfrontácie a následnej sebareflexie."
 
 
PhDr. Miroslav Žabenský, Oravské kultúrne stredisko, Dolný Kubín, riaditeľ:
"Ďakujem pekne. Za profesionálny prístup i atraktívne priblíženie témy. Nie je pravidlom, že vzdelávacia aktivita upúta pozornosť až do jej ukončenia a vzbudí i trvalejší záujem."
 
 
Mgr. Terézia Zaujecová, Turistické informačné centrum Nitra, odborný referent:
"Dňa 19.3.2019 sme sa zúčastnili školenia fi. ERUDIO, s.r.o. a Akadémie cestovného ruchu k téme: Online marketing v cestovnom ruchu. Účastníci školenia boli všetko ľudia priamo pracujúci v rôznych oblastiach cestovného ruchu. Za seba môžem povedať, že školenie bolo vedené vysoko odborne a boli nám predstavené a ozrejmené viaceré časti online marketingu, ktoré používame a budeme aj naďalej využívať. Ing. Buranovský upriamil našu pozornosť na oblasti a prostriedky, ktoré web ponúka, sú pomerne dostupné, cielené a vedia podporiť rozvoj cestovného ruchu v Nitre. Oceňujem profesionalitu, množstvo príkladov a adresné odpovede na konkrétne otázky."
 
 
Renata Urbanová, Janka Vojtková, Turisticko-informačná kancelária Handlová:
"Za TIK Handlová Vám chceme veľmi pekne poďakovať, za oslovenie nás a hlavne za poskytnutie tak perfektného kurzu. Celý deň bol plný skvelých informácií, noviniek a výbornej atmosféry. Kurz nám dal mnoho, tešíme sa z certifikátov a ďakujeme aj za veľmi príjemného pána školiteľa. Budeme rady, ak bude zas nejaký skvelý kurz a my budeme naň pozvané."
 
 
Ing. Lucia Majerčiaková, Hotel*** SOREA Máj, Liptovský Ján, obchodný manažér:
"Som veľmi rada, že som takéto školenie mohla absolvovať. Dalo mi veľa teoretických, ale aj praktických skúseností a zoznámila som sa s ľuďmi, s ktorými môžem nadviazať nové kontakty v pracovnej oblasti. Veľkým prínosom je, že o danej problematike prednášal lektor, ktorý má reálne praktické skúsenosti. Obrovskou výhodou je aj to, že je to zadarmo, lebo je to financované z EÚ a za absolvovanie získa účastník certifikát a praktický študijný text. Pevne verím, že do budúcnosti budete v podobných projektoch pokračovať."
 
 
Alena Ďuráčová, Informačné centrum Podhájska:
"Vzdelávanie pracovníkov v cestovnom ruchu je potrebné na prispôsobenie sa novým podmienkam v tomto storočí. Ďakujeme za skvelé prínosné školenie, tešíme sa na ďalšie."
 
 
Libuša Beňová, Turisticko-informačná kancelária Valčianska dolina:
"Moje vyjadrenie k školeniu je mimoriadne pozitívne. Technika školenia a aj vysvetlenie,  sa mi veľmi páčilo a to od začiatku až po jeho koniec, vôbec som sa nenudila. Bolo to na úrovni a naučila som sa všetko to, čo vo svojej práci potrebujem a plne využijem. Spokojná som bola aj s tým, akou formou to bolo robené, tzn. vyskúšali sme si, ako by to vyzeralo v praxi a bavila ma aj zábavná časť, pani lektorka sa nás snažila upútať tak, aby sme ju stále vnímali. Bola milá, príjemná, ale zároveň z nej vyžaroval rešpekt. Ďakujem, že som sa tohto školenia mohla zúčastniť."
 
 
Terézia Banášová, GOTHAL Liptovská Osada, F&B manager:
"Školenie hodnotím veľmi pozitívne, bolo efektívne a trefne zamerané na praktické veci každodennej prevádzky. Pre môj tím bolo veľkým prínosom. Naštartovalo a povzbudilo nás v každodennej práci a upevnilo vzťahy medzi kolegami."
 
 
Martin Lančarič, Trenčianske múzeum v Trenčíne, sprievodca:
"Chcel by som sa poďakovať za pozitívny a profesionálny prístup na školení pre cestovný ruch, ktoré sa uskutočnilo koncom roka 2018 v Trenčíne. Materiál, ktorý sme mali k dispozícii (publikácia zameraná na cestovný ruch), bola skvelou a prehľadnou pomôckou, zahrňujúcou všetky potrebné informácie, týkajúce sa samotného školenia. Rád by som poukázal i na spôsob, akým školenie prebehlo: od prezentácie textu, po humorné video ukážky až po vlastnú prezentáciu. Úroveň samotného školenia hodnotím ako výbornú."
 
 
Ing. Richard Holec, Hotel**** Liptovský dvor, Liptovský Ján, riaditeľ:
"Údajne existuje hudobná skladba: Najväčšia diera je P………a. Dovolím si nesúhlasiť, nakoľko som tam spolu s mojimi kolegami absolvoval veľmi inšpiratívny deň na Akadémii cestovného ruchu. Dodnes čerpám z materiálov a poznatkov, ktoré som si oprášil či nanovo získal počas školenia. Myslím si, že aj obzory mojich kolegov sa otvorili a získali cenné poznatky, ktoré im pomôžu v ich ďalšej práci. Len tak ďalej ERUDIO, s.r.o."
 
 
Anežka Šenitková, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, koordinátorka služieb:
"Z mojej pozície som si určite rozšírila svoje poznatky o systémoch riadenia a rozvoja ľudských zdrojov. Dozvedela som sa, ako správne vyberať, adaptovať a motivovať svojich podriadených zamestnancov. Taktiež, čo je kľúčom k úspechu nájdenia správnych zamestnancov a ich udržanie. Aké dôležité je budovať dobré meno organizácie nielen z pohľadu návštevníkov našej knižnice, ale aj z pohľadu zamestnávateľa. Ako je dobre pripraviť sa na pohovor a nepodceňovať výber. Pracovať tak, aby nielen návštevníci knižnice boli spokojní so službami, ale aby boli spokojní aj zamestnanci. Nech energia vložená do pracovníka má odozvu. Vedieť povedať nie, vedieť pochváliť a poďakovať. Všetko je to o ľuďoch. Aký postoj zaujmú. Ako budú nadriadení motivovať a ako sa zamestnanci zhostia svojich povinností. Všade je čo naprávať a vylepšovať z pozície nadriadeného, ale aj podriadeného. Bez obojstrannej komunikácie a spoločnej vízie to nejde. Školenie bolo určite prínosom vo vzdelávaní pre vedenie a motiváciu pracovníkov."

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.