Účastníci školení Akadémie cestovného ruchu

V rámci projektu Akadémia cestovného ruchu sme od októbra 2018 celkovo vyškolili už viac ako 250 pracovníkov v rôznych oblastiach cestovného ruchu. V 15 mestách po celom Slovensku sme zorganizovali celkovo 23 školení. Najviac účastníkov sme zaznamenali zo sektorov ubytovacie zariadenia, kultúrne pamiatky a zariadenia a turistické informačné centrá. Využite možnosť bezplatného vzdelávania pre pracovníkov v cestovnom ruchu aj Vy a prihláste sa na jedno z našich zaujímavých  a poučných školení. Tešíme sa na Vás.

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.