Štatistika školení v roku 2019

Rok 2019 bol pre našu Akadémiu intenzívny. V 20 lokalitách naprieč Slovenskom sme zorganizovali spolu 40 školení a zaznamenali 366 účastníkov. Najväčší záujem o naše školenia prejavili pracovníci zo sektorov ubytovacích zariadení, kultúrnych pamiatok a zariadení a kúpeľov a kúpalísk. Rozoberme si tieto skvelé čísla podrobnejšie.

33 školení študijného programu „Profesionálna komunikácia s klientom v cestovnom ruchu“ absolvovalo 294 pracovníkov v týchto lokalitách: Prievidza, Liptovský Mikuláš, Nitra, Rajecké Teplice, Rimavská Sobota, Jelšava, Lučenec, Žilina, Banská Štiavnica, Púchov, Dunajská Streda, Piešťany, Nimnica, Poprad, Kežmarok, Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso, Liptovský Ján a Stará Ľubovňa.

Na 4 školeniach v mestách Trnava, Nitra a Žilina sa akreditovaného školenia „Online marketing v cestovnom ruchu“ zúčastnilo 46 zamestnancov.

26 účastníkov evidujeme na 3 školeniach študijného programu „Vedenie a motivácia pracovníkov v cestovnom ruchu“ v mestách Žilina a Trnava.

Ďakujeme účastníkom za priateľskú atmosféru a aktivitu na školeniach, vážime si Vaše pozitívne referencie a ceníme si Vaše pripomienky na zlepšenie. Rovnako ďakujeme všetkým spoločnostiam a organizáciám za spoluprácu a možnosť uskutočnenia školení pre Vašich pracovníkov.

Naši lektori sa na Vás tešia aj v roku 2020. V prípade otázok ohľadom organizácie školenia, aktuálnych termínov či podmienok účasti na školeniach nás neváhajte kontaktovať. Radi prídeme aj do Vášho zariadenia a vyškolíme Vašich zamestnancov, kolegov i nadriadených.

Tím Akadémie cestovného ruchu Vám praje všetko dobré v novom roku.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“.